Tomáš Vašina

Ombudsman

Úvodem bych se opřel o firemní hodnoty. EMERGE přijala za své hodnoty kvalitu, spokojenost, odpovědnost a podnikavost. To je z mého pohledu významný moment pro každého zaměstnance, který k nám nastupuje. Pokud naše hodnoty sdílí, je na dobré cestě, aby se mu u nás líbilo. Ostatní je pak na něm, jeho nadřízených a kolezích z týmu. Další mu pak mohou být oporou při vzniku nějaké složité situace.

Jak vznikl můj příběh

Krátce se pokusím přiblížit svůj příběh a hned úvodem zmíním, že toto nebývá způsob, kterým se obvykle prezentuji, protože v převážné většině jsem v pozici toho, kdo naslouchá nebo pomáhá. Nenechte se zmást složitým názvem funkce.

Jmenuji se Tomáš Vašina a jsem rodák z Náchoda. K práci, kterou aktuálně vykonávám mě přivedla s největší pravděpodobností právě práce s lidmi a jejich osudy i příběhy. Celý dosavadní život mě více či méně přivedl k tomu, že jsem měl vždy nějaké podřízené, o které jsem se musel postarat. Protože jsem narozen ve znamení panny, mám zřejmě mimo jiné i vrozenou potřebu starat se a pečovat. Za tím bych asi hledal důvod, proč jsem nabídku věnovat se právě této práci před 10 lety přijal. Navíc mi tato práce i forma pomoci dává smysl a jsem o tom i hluboce přesvědčen.

Rád bych také zmínil, že mám již druhým rokem asistenta, pana Ladislava Kubečka. Pomáhá mi při zpracování příspěvků a podkladů k podnětům a dalším materiálům, které v rámci své agendy zpracováváme. Za zajímavost stojí i to že je nevidomý. To mu nic nebere z jeho entuziasmu a nadšení lidem pomáhat. Myslím, že, je dobrou a spolehlivou oporou nejen pro mě, ale i pro EMERGE. Když jsem v tom představování nesmím zapomenout na to, že svoji kancelář máme v Náchodě a nově ji připravujeme i pro Bezděčín. Historicky v Náchodě, protože tu společnost měla své sídlo a také proto, že v blízkosti máme též další významné závody a provozovny, tedy Náchod, Trutnov a Nové Město nad Metují, které spadají pod divizi služeb.

Co spočívá za prací ombudsmana

Práce ombudsmana je v EMERGE založena na pilířích, kterými jsou důvěra, činy a umění naslouchat. Protože historicky ve firmě zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením (dále jen OZP) je práce o něco pestřejší, protože tato kategorie přináší celou řadu odlišných situací. To však neznamená, že by OZP, nemohli pracovat. Je to spíše naopak. Mnoho lidí práci bere jako zdroj příjmu i jako jistou formu rozptýlení nebo také způsob, jak se setkávat s lidmi, možnost vyzkoušet si dovednosti a schopnosti. Právě práce v týmu prověří jak na tom vlastně jsme. Protože každý z nás jsme originál, máme jiné názory, jinak hodnotíme a vnímáme různé situace. Učme se, jak respektovat druhé, učme se respektovat své okolí a prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme. Práce k týmech prověřuje vlastně všechny zúčastněné, protože přináší řadu zkoušek a situací, které jsou mnohdy dynamické. A protože všude tam kde jsou více jak dva lidé, vzniká logicky i prostor pro situace, které se mohou vymykat obvyklým způsobům chování, které může být impulsem konflikt. No a přesně tady bývá prostor pro ombudsmana, který se zjednodušeně řečeno stará o to, aby byli lidé spokojeni.

Může se zdát, že jsou to přece obvyklé a jasné věci. Ze své praxe však mohu potvrdit, že i drobnosti, které se včas a vhodným způsobem neřeší může vzniknout velký problém s mimořádným dopadem. Proto je potřeba případné nesrovnalosti řešit včas, nezůstávat na jejich řešení sám, ale mít možnost a svěřit se někomu blízkému. Ještě lepší je nedat takovým situacím šanci. Pokud se i přes veškeré úsilí někdy něco semele, svěřte se a nepřidávejte si problémy do pomyslného batohu, který pak budete na svých bedrech tahat stále a všude sebou.

Pokud jste dočetli až sem jsem rád. Věřte, že když se rozhodnete řešit nějaký problém nebo se budete chtít jen poradit, jsem tu pro Vás. Klidně se zastavte třeba na čaj, kávu nebo si jen tak popovídat.

Tomáš Vašina, ombudsman pracovně právních vztahů

Zpět na další příběhy

NEVYBRALI JSTE SI?

Pokud jste si nevybrali pracovní pozici, která by vám vyhovovala a přesto byste rádi pracovali v EMERGE, neváhejte nás kontaktovat, třeba pro Vás najdeme něco jiného.

Kontaktujte nás